Często zadawane pytania


Pytania ogólne


Czyszczenie i uprzymanie stetoskopu


Informacje o produkcie


Stetoskopy elektorniczne

 • Jakie są zalety elektroniczengo stetoskopu?
  Wiele tonów i szmerów serca i szmerów płucnych, które są trudne do usłyszenia z różnych powodów, może potencjalnie zostać pominiętych podczas badania nawet przy prawidłowym osłuchiwaniu. Wzmocnienie dźwięku oraz redukcja szumów z otoczenia pomagają słyszeć dźwięki, które trzeba usłyszeć.
 • Modele stetoskopów 3M™ Littmann® 3100 i 3200  redukują średnio 85% szumów ze środowiska zewnętrznego, które mogą wpływać na jakość odsłuchiwania. Niewychycenie ważnych dżwięków w hałaśliwych pomieszczeniach jest znacznie mniej prawdopodobne. Technologia eliminuje szum o 13% efektywniej niż ta stosowana w poprzednich modelach.
 • Zaprojektowaliśmy stetoskopy 3M™ Littmann® model 3100 i model 3200 tak, aby działały przy wykorzystaniu 3 rodzajów baterii, zgodnie z Twoimi upodobaniami. Do obsługi stetoskopu można stosować baterię alkaliczną AA, litową lub NiMH. Bateria wstępnie zaprogramowana przy zakupie to bateria alkaliczna. Jeśli więc chcesz korzystać z baterii litowej lub NiMH, należy zmienić typ baterii w menu ustawień stetoskopu elektronicznego, aby zapewnić wyświetlanie właściwego poziomu naładowania baterii na ekranie LCD. Baterii litowych nie można ładować. Są wskazane do stosowania w warunkach niższej temperatury zewnętrznej oraz ogólnie mówiąc, mają one dłuższą żywotność niż baterie alkaliczne. Baterię NiMH można ładować po rozładowaniu (wymagana jest do tego zewnętrzna ładowarka).
 • Nie. Stetoskopy elektroniczne nie działają bez baterii.
 • Przede wszystkim, bardzo ważne poprawne założenie stetoskopu. Wszystkie stetoskopy Littmana mają zespół liry specjalnie dopasowany do przewodów słuchowych. Prawidłowe założenie powinno zacząć się od trzymania stetoskopu pionowo i podczas zakładania należy upewnić się, że oliwki są skierowane w stronę nosa.

  Kiedy stetoskop jest prawidłowo założony, należy dostosować wzmocnienie dźwięku za pomocą "+" i "-" na klawiaturze. Upewnij się, że środek głowicy ma bezpośrednią styczność z pacjentem - tam zamontowany jest czujnik dźwięku. Jeśli wciąż nic nie słyszysz skontaktuj się ze wsparciem technicznym 3 M.

 • Istnieje kilka technik, które - podczas korzystania ze stetoskopów elektronicznych 3M™ Littmann® model 3100 i 3200 mogą znacznie poprawić osłuchiwanie.

  Mały sensor dźwięku znajduje się samym środku głowicy (do celów demonstracyjnych, można zdjąć membranę i zlokalizować sensor pod białą naklejką). Obszar wokół czujnika dźwięku nie ma wpływu na jakość osłychowania. Dlatego też najważniejsze jest to, aby przyłożyć środek głowicy do tego miejsca na ciele pacjenta, które chcemy osłuchać.

  W modelu Littmann® 3200 wystarczy niewielki kontakt. Dotyczy to zarówno trzymania stetoskopu, jak i kontaktu ze skórą pacjenta. Nadmierny nacisk na ciało pacjenta może spowodować niepożądane dźwięki (artefakty).

  Kontakt z pacjentem musi być stały, aby otrzymać optymalną jakość dźwięku. Ruch głowicy spowoduje szum przy tarciu. Najlepszą praktyką jest rozpoczęcie osłuchiwania przy niższym poziomie wzmocnienia dźwięku. Następnie, jeśli próbujesz słuchać dźwięków trudnosłyszalnych, zwiększaj stopniowo wzmocnienie. Korzystanie ze wzmocnienia jedynie w miarę potrzeb pomoże zmniejszyć rozpraszające szumy podczas badania.

  Ważne jest wreszcie, aby rozpoznać różnicę w technice stosowania elektronicznych i akustycznych stetoskopów 3M™ Littmann®. Trzymanie stetoskopu Littmann®3200 lekko, delikatny kontakt przyrządu z pacjentem, skupianie punktu kontaktu na środku głowicy i stabilność podczas badania zapewnią najwyższą jakość dźwięku podczas osłuchiwania.

 • Modele 3M™ Littmann® 3100 i 3200 będą działać około 60 godzin ciągłej pracy na 1 baterii (w zależności od korzystania z modułu Bluetooth® możliwy jest krótszy czas pracy na baterii w modelu 3200). Przed całkowitym wyczerpaniem się baterii usłyszysz dźwięk informujący, że pozostały tylko 2 godziny ciągłej pracy baterii. Bateria jest oszczędzana, jeśli na wyświetlaczu widzisz logo Littmann® - stetoskop jest wtedy w stanie czuwania. Aby aktywować stetoskop, dotknij membranę stetoskopu lub naciśnij przycisk. Aby wyłączyć stetoskop nie musisz nic robić (stetoskop przejdzie w stan czuwania po czasie uzależnionym od ustawienia POWER w menu) lub przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania przez 2 sekundy (metoda preferowana).

  Jest kilka możliwości przedłużenia czasu działania baterii. 1) Skrócenie czasu podświetlania oszczędzi baterię. Wybierz Menu > BACKLITE i następnie wybierz DISABLE lub ON DMND (na żądanie). DISABLE wyłączy podświetlenie całkowicie. W opcji ON DMND podświetlenie będzie włączane tylko po naciśnięciu przycisku zasilania. Jeśli uważasz, że podświetlenie wyświetlacza jest konieczne do odczytania informacji na wyświetlaczu, wybierz w menu > BACKLITE > ALWAYS. Aktywuje to podświetlenie na połowie mocy, zapewniając pomoc wizualną, ale minimalizując zużycie energii. 2) Upewnij się, że włączona jest funkcja Auto On/Auto Off (powinna być wstępnie zaprogramowana w stetoskopie). Automatyczna funkcja Auto oszczędza baterię. Można ją spersonalizować w zależności od preferencji dotyczących czasu koniecznego do przejścia w stan czuwania. Aby maksymalnie przedłużyć działanie baterii, wybierz w menu > POWER > LOW. To zaprogramuje stetoskop tak, aby przechodził w stan czuwania już po 10 sekundach braku aktywności.

  Jakość dźwięku pozostaje stała nawet przy niskim poziomie baterii. Stetoskop elektroniczny nie będzie działał bez baterii.

 • Technologia bezprzewodowa Bluetooth® to technologia krótkiego zasięgu łączności przeznaczona do zastąpienia kabli łączących przenośne i/lub stacjonarne urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Najważniejsze cechy technologii Bluetooth® to solidność, niski pobór mocy i niski koszt. Specyfikacja Bluetooth® definiuje jednolitą strukturę szerokiej gamy urządzeń do łączenia i komunikowania się ze sobą.
 • Nie. W zestawie z zakupionym stetoskopem Littmann® model 3200 znajduje się adapter USB Bluetooth®. Wystarczy podłączyć adapter Bluetooth® do komputera za pomocą portu USB, a Twój komputer będzie pracować w technologii Bluetooth®. Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się korzystanie z bezprzewodowego adaptera, który został dołączony do stetoskopu Littmann® model 3200.
 • Stetoskop Littmann® 3200 wykorzystuje łącze Bluetooth® Klasy 2, o maksymalnej odległości działania 10 metrów. Zasięg Bluetooth® zostanie zmniejszony, jeśli pomiędzy stetoskopem a komputerem znajdować się będą obiekty (np. ściany, ludzie itp.) Aby poprawić komunikację Bluetooth®, zmniejsz odległość i/lub zachowaj otwartą przestrzeń pomiędzy stetoskopem Littmann®  i urządzeniem zewnętrznym.
 • Jak zoptymalizować działanie bezprzewodowe Bluetooth®?

  Aby uzyskać optymalną wydajność połączenia bezprzewodowego, ważne jest, aby głowica stetoskopu i bezprzewodowy adapter były blisko siebie i aby droga pomiędzy nimi była wolna od jakichkolwiek przeszkód. Ściany, meble i ludzie zakłócają sygnał bezprzewodowy.

  Umiejscowienie stetoskopu i bezprzewodowego adaptera jest bardzo ważne dla dobrego działania bezprzewodowego. W niektórych przypadkach zastosowanie przedłużacza USB, który podnosi adapter i/lub zmienia jego kierunek, może doprowadzić do znacznego ulepszenia pracy. Littmann® zaleca stosowanie stacjonarnego przedłużacza USB StarTech lub podobnego urządzenia, które można znaleźć w Internecie u wielu sprzedawców lub w lokalnym sklepie elektronicznym.

  Podczas nagrywania pomóc może umiejscowienie komputera obok pacjenta (a nie za nim), tak aby ciało pacjenta nie blokowało ścieżki sygnału. Trzymaj głowicę mocno palcami (a nie dłonią), aby umożliwić optymalne działanie bezprzewodowej anteny. Zminimalizuj odległość między stetoskopem i komputerem PC. W typowych warunkach łatwo osiągalna powinna być odległość 3 metrów.

  Środowisko pracy odgrywa również rolę w jakości połączenia. Telefony bezprzewodowe, akcesoria do telefonów komórkowych, kuchenki mikrofalowe i komputerowe urządzenia Wi-Fi mogą obniżyć jakość połączenia i należy rozważyć ich wyłączenie, jeśli jakość połączenia jest niższa niż oczekiwana.

 • Wiele naukowych badań Bluetooth® wykonanych przez 3M i inne instytucje wykazało, że Bluetooth ® nie koliduje z innymi urządzeniami/technologiami bezprzewodowymi. Co więcej technologia Bluetooth® jest wspierana przez Continua (Grupa SIG dla Telemedycyny) i wprowadzono już pierwsze produkty zgodne z niedawno ustanowionym, nowym profilem urządzeń medycznych Bluetooth® (protokół komunikacyjny Plug-and-Play do aplikacji medycznych). Ponadto urządzenia o technologii podobnej do naszej zostały zatwierdzone w innych placówkach opieki krytycznej, w tym w na salach operacyjnych i oddziałach OIOM
 • Nie. Elektroniczny stetoskop Littmann® model 3200 nie jest kompatybilny z aparatami słuchowymi wyposażonymi w Bluetooth.
 • Domyślnie dźwięk będzie odtwarzany bezpośrednio z powrotem w stetoskopie 3M™ Littmann® model 3200 przez Bluetooth®. Słuchanie nagranych wcześniej dźwięków za pomocą stetoskopu Littmann® model 3200 jest możliwe, ponieważ jakość dźwięku będzie taka sama, jak podczas nagrywania. Jeśli ikona połączenia świeci się na zielono (na StethAssist™ lub Cardioscan®) , spróbuj zwiększyć głośność, naciskając przycisk „+" na stetoskopie.

  Jeśli zaznaczone jest pole „play to PC", dźwięk będzie odtwarzany przez głośniki komputera zamiast przez stetoskop. Ze względu na dźwięki o niskiej częstotliwości obecne przy osłuchiwaniu, głośniki komputerowe (zwłaszcza wbudowane głośniki w laptopie) mogą mieć bardzo słabą reakcję audio, dając wrażenie, że dźwięki nie są odtwarzane. Jeśli wybrane jest pole „play to PC", zazwyczaj dobrze sprawdza się korzystanie ze oliwek. Głośniki stacjonarne umożliwiają odsłuchanie nagrania, ale zazwyczaj zniekształcają dźwięki o niskiej częstotliwości. Najlepszą alternatywą dla odtwarzania nagranych dźwięków publiczności jest użycie systemu głośników zawierającego głośniki średniozakresowe i subwoofer.

 • Pliki dźwiękowe są przesyłane przez Bluetooth®. Bluetooth® to bezpieczny sposób przesyłania plików. Pliki przesłane przez Bluetooth są szyfrowane i mogą być odczytywane tylko przez komputer, który jest podłączony do stetoskopu 3M™ Littmann® model 3200.
 • W celu przesyłania danych między dwoma urządzeniami Bluetooth®, muszą one najpierw zostać „sparowane" elektronicznie. Parowanie to proces odkrywania i uwierzytelniania, który pozwala stetoskopowi Littmann 3200 wyposażonemu w technologię Bluetooth® na komunikowanie się z innym urządzeniem wyposażonym w Bluetooth® i ustanawianie połączenia między tymi dwoma urządzeniami jako zaufanej „pary”.

  Program StethAssist pamięta zaufane pary maksymalnie ośmiu różnych urządzeń Bluetooth®, ale będzie się komunikować jedynie z jednym sparowanym urządzeniem na raz. Ponadto nie można powiązać stetoskopu Littmann® model 3200 z drugim stetoskopem Littmann® model 3200.

  Po sparowaniu stetoskop Littmann® 3200 może łączyć się z komputerem, na którym uruchomiony jest program StethAssist. Wybierz opcję CONNECT, naciskając i zwalniając przycisk (M). Ekran LCD zasygnalizuje, że połączenie Bluetooth® jest aktywne. Stetoskop automatycznie powróci do stanu pracy.

 • Littmann rekomenduje czyszczenie stetoskopów między każdym pacjentem 70% izopropylowym alkoholem w roztworze lub na chusteczcce. Nie zalecamy zanurzania stetoskopu w roztworach ani poddawaniu go sterylizacji. W celu uzyskania większej ilości informacji o czyszczeniu zarówno elektronicznych i mechanicznych stetoskopów:
 • Najnowsze oprogramowanie ( również dla Mac) znajdziesz tu:
 • StethAssist™ to oprogramowanie przeznaczone do stosowania z elektronicznym stetoskopem 3M™ Littmann® Model 3200, do nagrywania i wyświetlania tonów serca oraz innych fizjologicznych sygnałów dźwiękowych. StethAssist™ współpracuje ze stetoskopem Littmann® Model 3200 i działa na komputerze spełniającym określone wymagania.
 • Stetoskopy 3M™ Littmann® 3100 i Littmann® 3200 poddano próbom rozpryskowym, próbom zrzutowym, próbom czyszczenia, próbom naciskania przycisków i innym rygorystycznym badaniom w celu zapewnienia, że urządzenie wytrzyma nawet najbardziej wymagające warunki. Solidna, odlana z metalu konstrukcja i trwałe chromowane wykończenie może wytrzymać długie lata użytkowania. Stetoskopy Littmann® 3100 i Littmann® 3200 są zatwierdzone do pracy w temperaturze od -30 °C do 40 °C i przy wilgotności względnej w zakresie od 15 do 93%.

3M™ Littmann® TeleSteth™ System